UK Flag Malta Flag Polish Flag Spanish Flag Chinese Flag Czech Flag Croatian Flag Serbian Flag Brazilian Flag

Marco the Malta Bus

Naucz dziecko czytać po Polsku

Strona Początkowa

Gra Marco - dopasuj słowa

Karty ze słówkami

Sklep

Naucz dziecko czytać po angielsku (Kliknij na flagę brytyjską)

Przed Państwem i Waszymi dziećmi, uczniami, wspaniała przygoda językowa. Marco Maltański Autobus, zabierze Was w podroż, dzięki której nauka czytania, nawet w języku obcym, może okazać się nie tylko łatwa ale i przyjemna. Edukacyjny zamysł projektu opiera się na percepcji wizualnej i słuchowej. Wielokrotne powtarzanie prostych słów i zdań, łatwych do wyróżnienia w teksćie, ułatwia przyswajanie podstaw poprawnego czytania. Oprawa muzyczna projektu zachęca do zabaw ruchowych i pomaga w nauce płynnego posługiwania się językiem.
Ze względu na konieczność zachowania celu projektu i różnice między językami, tłumaczenie miejscami kompromisuje z poprawnością gramatyczną. Mam jednak nadzieje, że ogólna wartość projektu spotka się z Państwa uznaniem.
Życzę wszystkim czytelnikom dużym i małym radości z czytania i poznawania języków obcych!
Anna Caplin

In front of you, your children or pupils is a great language adventure. Marco Malta Bus, takes you on a journey through which learning to read, even in a foreign language, might not only be easy but also enjoyable. The educational concept of this project is based on visual and auditory perception. Multiple repetition of simple words and sentences, that are easy to distinguish within the text, helps to absorb the basics of reading. Music and songs with actions encourage learning the language fluently. Due to the learning technique used within this programme and the differences between languages, the translation sometimes compromises the grammatical correctness . Although, I hope that the overall value of the project will meet with your approval.
I wish all readers - big and small the joys of reading and learning foreign languages!
Anna Caplin