UK Flag Malta Flag Polish Flag Spanish Flag Chinese Flag Czech Flag Croatian Flag Serbian Flag Brazilian Flag

Marco the Malta Bus

Dragi čitaoci!

Početna strana

Marcova igra odgovarajućih slova

Memorijske kartice

Prodavnica

Naučite dete da čita engleski jezik (klikni na Britansku zastavu)

Dobrodošli u veseli svet razigranog autobusa Marca, vozačice Marije, mačke Nifi i veselih životinja! Uz pomoć ovog neobičnog društva možete na jednostavan i zabavan način da naučite osnove srpskog jezika. Edukativni koncept ovog projekta se zasniva na vizualnoj i slušnoj percepciji šta pomaže pri kvalitetnijem, lakšem i bržem razumevanju i čitanju. Tehnika učenja koja se koristi u ovom projektu podrazumeva čitanje, slušanje, višekratna ponavljanja jednostavnih reči i rečenica, memorijske kartice, te slušanje zabavnih tradicionalnih dečjih pesmica. Zbog tehnike učenja prevod ponekad kompromituje gramatičku tačnost. No, nadam se da će ukupna vrednost projekta da zadovolji vaše kriterijume. Treba da se naglasi i iskustvo u radu vodioca projekta dr. Margaret Evans, dečje psihologinje, te dr. Richarda Browna, uvaženog muzičara i muzikologa. Ovom inspirativnom timu se pridružila cela moja porodica, moj partner Mario Sammut kao tonski snimaoc i naša trenutno petomesečna beba Misha čije gugutanje na pesmama čini njen pevački debi. Uz prevod, pevanje za ovaj projekat čini takođe moj pevački debi.
Želim svim čitaocima, velikima i malima, radost učenja stranih jezika!
Mirjana Batinić